duševného vlastníctva

Ak máte akékoľvek obavy alebo sťažnosti týkajúce sa možného porušenia práv duševného vlastníctva, pošlite nám e-mail na adresu support@tuomi.store podrobnosťami o právach, ktorých porušenie sa tvrdí, a údajnom produkte (produktoch).

(Táto e-mailová adresa slúži len na práva duševného vlastníctva a právne záležitosti. Na iné žiadosti nemusí byť zodpovedané.)